____________________

Läs hur en vanlig Bollnäsbo tänker om Brotorget och dess öde här >>


____________________

Torget. Det offentliga rummet.

När Bollnäs kommun hösten 2007 sålde Brotorget till ett företag med avsikt att bygga en galleria, var
detta är kulmen på en utveckling av det offentliga rummet som aktualliserats de senaste tjugo åren.

I början av 1990-talet uppstod en häftig debatt kring sexualiseringen av det offentliga rummet i
samband med H&Ms kampanjer för damunderkläder. Vem skulle äga rätten att kommunicera på
offentlig plats och kunde alla platser fritt upplåtas till kommersiella intressen?

Motrörelsen Reclaim the Streets protesterade genom gatufester men väktare fortsatte avvisa ungdomar
och hemlösa från galleriorna. Det som tidigare var tillgängliga platser är nu privat mark med egna
regler. Termen för torgbesökare har genomgått en liknande utveckling, det arkitekterna på 30-talet
benämnde människan blev senare medborgaren, brukaren och i vår nutida, målgruppsanpassade
kultur, kunden.

De fria marknadskrafterna har både skapat fördelar och problem för affärsidkare och invånare, vilket
försäljningen av Brotorget är ett exempel på. Torget grävdes upp och blev en grusplan - i folkmun
kallad Öknen - någon galleria byggdes aldrig. 2010 köpte kommunen tillbaka torget och i september
2011 kommer torget fyllas av konsthändelser för alla, såväl människa som medborgare, brukare och kund.

Foto: Elin Hjulström & Gustaf Lord

| Till sidans topp |

En Bollnäsbo berättar...

­ ­

Anna-Karin Söderlind, Bollnäsbo sen länge, har liksom många andra invånare reflekterat över Brotorgets öde.

Vad tycker du om hela historien om hur Brotorget har sålts fram och tillbaka?

Personligen tycker jag att det är lite otrevligt att man kan sälja ett torg mitt i en stad. Det är väl ändå en plats som tillhör alla som använder det. Det är lite som att sälja hjärtat i kroppen Bollnäs till någon som inte har förståelse för platsens betydelse. Att torget sedan blir en grusplan där lokala politiker fightas om vems felet är att upphandlingen misslyckades blev sedan en lång och seg historia i lokaltidningen. Jag vet inte riktigt hur försäljningen har gått till men såhär i efterhand är det ganska uppenbart att det fans stora brister i kontraktet som skrevs under. Lärdomen är kanske att vi måste vara mer rädda om vår stad och granska de som vill sätta klorna i den lite noggrannare i fortsättningen. Det är också tråkigt att förlora så mycket av kommunens pengar som behövs inom andra verksamheter. Gjort är gjort och nu ska vi glädjas åt att Bollnäs invånare åter äger sitt torg.

Hur påverkades invånarna av att torget var oanvändbart?

När jag var barn lekte vi alltid på Brotorget. Det var den naturliga samlingsplatsen för människor i alla åldrar. Jag tror därför att förlusten av torget som samlingsplats varit negativ för stadens sociala samvaro. Jag tror även att handeln och småföretagarna blivit påverkade negativt då Bollnäs inte varit någon vacker och trivsam plats att besöka. Staden tappade sin mysfaktor när torget försvann. Jag är även förvånad att vår lilla stad inte har blivit mer nedgången under tiden som gått. När platser blir eftersatta kan det resultera i att det blir mer skadegörelse på omgivningen. Det är skönt att det inte blivit så.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man planerar det nya torget?

Vatten!!! Det måste finnas någon form av rinnande vatten. Tidigare var det som en liten bäck som rann med stenar i som man kunde hoppa på. Det var en av mina favorit lekplatser som barn. Där träffade man alltid nya kompisar och busa med. Staden har fått en ny gångtunnel sedan några år tillbaka och den är i mina ögon väldigt vacker. Fantastiska planteringar. Det vore häftigt att sammanlänka tunneln och torget med varandra stilmässigt. Jag tror även att det är viktigt med ytor som främjar sociala kontakter mellan invånarna och något som avskärmar vägen lite. Kanske en uteservering på sommaren och någon form av lekplats för barnen. Sedan älskar jag träd, det är fint. Kanske kan de bygga en naturlig vägg mot våra stora betongklossar till butiker på sidorna av torget, så att vi kan drömma oss bort till skog och mark när vi sitter där.

Vad är meningen med ett torg?

Torget skall som jag ser det vara stadens hjärta. Där skall man kunna sitta och njuta tillsammans med andra och inte känna sig ensam. Det skall vara en vacker plats, lite som bygdens finrum där det finns plats åt alla i soffan. Där skall man kunna göra sig hörd om man har något viktigt att säga eller sjunga en sång som man är stolt över och vill dela med sig av. Jag tror även att torget är viktigt ur integrationssynpunkt både när det gäller mötet mellan olika kulturer och åldersgrupper i samhället. Torget möjliggör mötet. Skapar vi en plats som främjar det förbättrar vi kommunikationen och samarbetet i en stad och det är det som håller en bygd levande.

Frågor ställda av Elin Hjulström