­ ­

DECKAR-
VANDRING
I CHICAGO

Gustaf Lords skattjakt genom centrala Chicago - i Sandviken.
All information finns också att tillgå i Drottningen.

I samband med planeringen av Sandvikens 150-årsfirande hittades originalhandlingar och ljudband med inspelningar från de första besöken i den färdiga staden. Där framgår också med största tydlighet att Sandviken byggdes för att dölja och förvara en skatt. Denna skatt har ännu inte återfunnits. I Drottningen hittar du den första av fyra ledtrådar, varje ledtråd leder till en siffra som öppnar ett kombinationslås på en kista.| TILL SIDANS TOPP |
RADIOSÄNDNING FRÅN 1862, TRANSKRIPTION

"Efter ett besök i Chicago 1838, som mäkterliga imponerade på Konsul Göransson, lät han 24 år senare grunda en egen förort till Högbo med den amerikanska staden som förebild. Eftersom namnet Chicago redan var upptaget fick byn namnet Sandviken, det då vanligaste namnet på ett samhälle i Skandinavien. På så sätt kunde man göra stora kostnadsbesparingar genom att köpa begagnade skyltar.

Vi är på plats för att språka med Humbertus Cederquist, generalkonstruktör av anläggningsarbetet. Tillsammans med en samling förnäma herrar lägger han sista handen vid utsmyckningarna. Låt oss komma närmare...de fäster en dekoration, en symbol, av något slag. Den liknar två korslagda nycklar flankerat av ett lås och ett skrin.

Goddag, mina herrrar. Riksradion. Vill ni beskriva för lyssnarna hur arbetet fortskrider?

Oj, oj. Förlåt mig. Ursäkta. Lugna sig, lugna sig.

Herrarna ville tydligen inte bli störda. De suddade raskt ut två bokstäver; ett stort I följt av X. Uppenbarligen var det tal om något hemlighetsmakeri. Jag undrar vad det kan betyda... "


| TILL SIDANS TOPP |
MISSTÄNKT FÖREMÅL B. HAR LOKALISERATS TILL BIBLIOTEKET.

Utdrag ur turisthandbok:

Med sina imponerande 5 721 334 volymer fördelade på 79 fillialer är huvudbiblioteket perfekt anpassat för en internationell metropol.

En av författarna som finns representerade i samlingarna är Jonathan "Saffran" Foer. Smeknamnet "Saffran" fick han under sina år i bandylaget. Anledningen till detta har han valt att inte kommentera. Foers verk "Allt är upplyst" handlar - om man läser mellan raderna - om hans misslyckade karriär som målvakt på Jernvallen.

Under inventering av bokbeståndet hittades en utgåva av "Allt är upplyst" prydd med en bekant symbol. Två korslagda nycklar flankerade av ett lås och en kista. Vidare uttrycktes att det tionde ordet på sjunde raden på åttioandra sidan var viktigt. Det är dock i dagsläget oklart varför...

Boken finns placerad på bibliotekets disk och allmänheten uppmanas komma med tips.


| TILL SIDANS TOPP |
RAPPORTER OM ATT DEN MISSTÄNKTA SYMBOLEN HAR SYNTS PÅ MARKEN UTANFÖR STADSHUSET, JERNTORGET ELLER DROTTNINGEN.

Stadsarkitekt Humbertus Cederkvist lät återskapa gatnät, byggnader och parker efter förebilden Chicago. Än idag kan man med en karta och handbok över Chicago navigera i Sandvikens centrum.

"Stadshuset
Ni står nu framför Reliance Building, världens första skyskrapa, konstruerad 1890-1894. Byggnaden är ett 61 meter högt prakatexemplar i stål. Från översta våningen erbjuds en bedårande utsikt över Storsjön.

Jerntorget
Det stora tomma torget utgjorde stadens första flygplats. Här gjordes tappra försök att komma närmare då blå skyarna. Närmast av alla kom intendent Johnsson som med sin mekaniska vinge monterad på ryggen nådde den hiskeliga höjden av aderton meter ovan havet. Den olycksaliga nedkomsten gjorde dock att hans strävan att komma närmare himmlen uppfylldes.
Intendenten blev 47 år.

Dagens högmoderna, internationella lufthamn Rörsberg ligger något utanför centrum och har fem terminaler, alla konstruerade under 50- och 60-talen. Med dryga 65 miljoner passagerare årligen är flygplasen den fjärde största i världen och en sann stolthet för varje invånare."

Signalerande med semafor och Morse blir vanligt under flygets första era. Från en symbol bestående av två korslagda nycklar strax utanför det före detta flygledartornet Drottningen kan man än idag se en Morsesignal blinka. Hittar du symbolen hittar signalen.| TILL SIDANS TOPP |
VYKORT

I samband med 150-årsfirandet har en lokal entreprenör låtit trycka upp vykort med foton av kända Sandvikenlandmärken. Vykorten finns i ett ställ i Drottningen.

Placera vykorten intill varandra och de bildar en siffra om du gjort rätt.

| TILL SIDANS TOPP |